Maling Tilbud

Hulmursisolering kan betale sig: Se priser og råd til udførelse

Er dit hus opvarmet med gas eller olie, og er dit hus’ hulmur i forvejen ikke isoleret, har hulmursisolering en tilbagebetalingstid på mellem 2-4 år. Det betyder med andre ord, at udgifterne til isolering af hulmuren har betalt sig selv hjem i løbet af 2-4 år i form af lavere varmeregning, hvorefter isoleringen efterfølgende kan betragtes som en investering. Hulmursisolering er således en af de bedste investeringer du kan foretage på boligen. Nedenfor kan du læse om priserne og gode råd til isoleringsopgaven.

Hvad koster en hulmursisolering?

Det er ikke muligt at give et specifikt facit for, hvad en hulmursisolering koster, da det vil afhænge af en række faktorer: Arealet på husets hulmur; tykkelsen på isoleringen; samt landsdel (udgifter til aflønning af håndværkere udgør ca. 30–45 pct. af den samlede pris). Derfor kan man ikke give en specifik pris på hulmursisoleringen. Men du kan eventuelt prøve prisberegneren på denne side.

Den endelige pris på hulmurisolering ligger typisk mellem 10.000-30.000 DKK. Husk, at der ikke længere gives håndværkerfradrag for opgaven, da BoligJobOrdningen blev udfaset med Finansloven for 2022.

4 råd til isolering af hulmuren uden fejl og skader

1. Få vejledning af en energirådgiver

Det er vigtigt, at man får vejledning af en uafhængig energirådgiver, før man overhovedet går i gang med hulmursisoleringen. Energirådgiveren kan vurdere, om en hulmursisolering er hensigtsmæssig, og om det overhovedet kan betale sig.

2. Giv husforsikringen besked, før isoleringsarbejdet påbegynder

Husforsikringen dækker ikke altid skader i forbindelse med isoleringsarbejdet og efterfølgende, hvis du ikke har givet forsikringsselskabet besked inden. Derfor bør du kontakte husforsikringen INDEN arbejdet påbegyndes. 

3. Vælg isoleringsmateriale

I samarbejde med håndværkerne skal du vælge isoleringsmateriale. Man benytter ofte en form for granulat som isoleringsmateriale, der blæses ind i hulmuren. Der findes dog også alternative isoleringsmaterialer såsom papiruld og perlite.

4. Uvildig kontrol

Det er en god idé at få foretaget en uvildig kontrol af arbejdet, når det er afsluttet for at undgå skader og fejl. Det er særligt vigtigt, hvis du ikke har den fornødne erfaring og forudsætninger til at tilse arbejdet. Her benytter man ofte en bygherrerådgiver. Husk at vælge en bygherrerådgiver med erfaring med isoleringsarbejde.